September 2005 genomgick jag och 7 andra konstnärer en grundkurs i att arbeta i sten på Konstnärernas kollektivverkstad i Luleå.

VÄLKOMMEKATT

 

KRYPTISK URNA