John Bauers dagbok

 

 

 

om John Bauers liv

Världsliga händelser

1799

 

Morfar och blivande mjölnaren Johannes Wadell från Rustorp, Småland föds.

 

 

1806

 

Mormor Anna-Lisa Berg föds i Rogberga, Småland.

 

 

1813

Fädernet utgjordes av bryggare och bönder i Bayern.
Farfars far Peder Bauer deltar i kriget mot Napoleon, vid Leipzig.

 

1815

 

 

Wienkongressen skapade ett noga avbalanserat säkerhetssystem, som höll trots konflikter och även krig inom systemet, ända fram till 1860-talet. Frankrike, Preussen, Ryssland, Storbrittanien och Österrike.

 

1840

 

 

 

Ekonomisk tillväxt skjuter undan massfattigdom fram till 1870

 

1849

 

Joseph Bauer föds i Tyskland

 

 

1850

 

 9 sep. Mamma Emma Wadell föds på Linhults gård i Habo, Västergötland.

 

 

Realism

 

1859

 

 

Charles Darwin

”Om arternas uppkomst”

 

Italien enas fram till 1861

 

1860

 

 

 

 

 

Naturalism

1863

 

Joseph Bauer följer brodern Heinrichs exempel och blir charkuterist i Göteborg.

 

 

1866

 

 

Preussen förvandlas till tyskt kejsardöme fram till 1871.

 

1870

 

 

Den liberala epoken, fram till 1914, personlig frihet, politisk demokrati och nationellt självbestämmande.

Nationalismen stärkte utan tvivel kungadömet som en symbol för stolta traditioner, rötter och samhörighet.

 

Moderna kvinnorörelser formas fram till 1914

 

Obligatorisk och gratis skolgång i de flesta länder innebär något av en kulturell revolution. Förutom kunskap och upplysning skulle skolan också öva upp ordningssinne, flit, renlighet, sparsamhet och nationalkänsla. Rester av traditionell religion, med inslag av förfädersdyrkan, magi och mirakelpräglad kristendom fick ge vika.

 

Inre kolonisering: Europas infödda blir nu civiliserade.

 

Godsägarnas ställning hotas av sjunkande priser.

 

Landsvägar byggs i offentlig regi

Järnvägsnätet byggs

 

Edisons fonograf

 

Stadsfattigdom fram till 1880

Dåliga tider fram till 1890.

¼ svalt i hela landet.

Likväl noterade överklassen att allmogen hade tendenser till lyx, kanske en vilja att höja sig över sitt stånd. Man ansåg att pipa, kortlek, näsduk, halsduk, hatt, stövlar, kostym och t.o.m. böcker var slöseri och flärd. Medan landsbygden i

 

 

Norden präglades av socialt lugn, växte spänningarna i södra Europa dramatiskt. Underdånigheten inför godsägaren var blandad med dold aggressivitet. I England menade överklassen att slummen berodde på invånarnas mindervärdiga arvsanlag.

 

1873

 

Joseph och Emma gifter sig

 

Naturvetenskapen påverkar världsbilden fram till 1914

 

1874

 

 

Impressionism

 

1878

 

 

Ryssland rycker ner till Konstantinopel

1879

 

 

 

IOGT bildas i Sverige

1880

 

 

 

Herbert Spencers tolkning -socialdarwinismen får stor betydelse för svensk litteratur:  ”Starkast överlever”.

 

Nietsche smittar med uppror mot de borgerliga konventionerna med ”Var dig själv”.

 

Massnationalism. Bautastenar och minnesmärken. Landskapet präglar folkkaraktären.

 

Trekejsarförbundet, fram till 1887: Tyskland, Ryssland och Österrike-Ungern. Bismarcks Tyskland, är den europeiska uppkomlingen, som förstår att sluta förbund, för att undvika krig.

 

1882

 

Föräldrar:

Charkuterihandlare och slaktaren

Joseph Bauer(1849-1921) och

Charlotta eller Emma Wadell (1850-1923)

 

Född den 4 juni i Jönköping.

 

 

Egypterna återtar landet från Frankrike. England erövrar det i sin tur från Egypten, när Frankrike inte ingriper tillräckligt snabbt.

 

Trippelalliansen: Tyskland, Österrike och Italien.

 

 

1883

 

4 juni 1 år

 

 

 

1884

 

 

Ogift kvinna blir myndig vid 21.

 

1885

 

 

Ångkraften börjar ta över.

 

1886

 

4 juni 4 år

 

 

 

1887

 

? Läser Gunnar Olof Hyltén-Cavallius ”Svenska folksagoäventyr” ?

 

 

Edisons kinoskop

1888

 

 

Cykeln får luftdäck och blir därmed populär.

 

1889

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

 

Eiffeltornet uppfört.

1890

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

 

Realism ersätts av känsla, natur, den ensamma individen, suggestion, antydan.

 

Mareys filmkamera med vev.

 

1891

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

Symbolism

 

Skansen invigs

 

Indianerna dansar den förtvivlade andedansen för att återkalla bisonoxen.

 

1892

 

4 juni: 10 år.

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

 

1893

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

? Syster Anna dör endast 13 år gammal, (när John är 11 år?).

 

Bror Hjalmar utbildar sig i affärsverksamhet i Uppsala.

 

 

1894

 

? Jönköpings allmänna läroverk

 

 

Judiske officeren Dreyfuss döms orättfärdigt av Frankrike.

 

SöndagsNisse: Julen, dess orsaker och verkningar av Falstaff Fakir.

Julkvällen: ”Råd och läror för informatorn” av Falstaff Fakir.

 

1895

 

? Jönköpings tekniska skola

 

 

Lumières kinematograf

 

SöndagsNisse: ”Huru jag blev fakir” och

”Ny och nyttig lärobok i Zoologi” av Falstaff Fakir.

 

1896

 

? Jönköpings tekniska skola

 

 

SöndagsNisse: ”Julestuga” av Falstaff Fakir.

 

1897

 

4 juni: 15 år.

 

? Jönköpings tekniska skola

 

Andrées luftballong lyfter i Gränna.

 

Konst och industriutställningen

 

Konstakademien och Operan får nya lokaler

 

1898

 

? Jönköpings tekniska skola

 

juni: piprökande same, akvarell.

 

Hösten:

flyttar till Stockholm för att söka till Akademien. Han anses dock för ung.

 

Tekniska skolan och Caleb Althins målarskola i Stockholm.

 

Genom tidskriften Jugend får John del av tyska konstnärers verk, såsom Max Klinger, Otolia Gräfin Kraszewska, Bernard Pankok och Franz Stulk. F.a. tog han intryck av Fritz Erler.

 

13 okt. brev hem:

”Tack så mycke för byxorna, kragarna, kniven pussarna, tack.”

 

13 nov. brev hem:

”Häromdagen var jag, prins Eugen och några andra konstnärer på museum och kritiserade skisserna till John Ericssonstatyn!” Om en utställning ”många, både snygga och gräsliga saker.” Han gillar Fjaestad, ett porträtt av Nyman och Stangenbergs teatergubbar.

 

 

LO bildas

 

USA i krig mot Spanien i Latinamerika

1899

 

Tekniska skolan och Caleb Althins målarskola i Stockholm.

 

Jan. brev hem:

”jag är så förskräckligt okunnig.”

 

Första teckningen i årets skissbok är ”Förtvivlan”.

 

23 maj: Betyg från Tekniska skolan:

”Icke utan beröm godkänd” i konstruktionsritning och ”Med beröm godkänd” i perspektiv, frihands- och figurteckning.

 

Misslyckas återigen att komma in på Akademien pga sin låga ålder, men fortsätter på Caleb Althins målarskola i Stockholm.

 

September: Den förlorade sonens återkomst, akvarell (privat ägo)

 

12 okt. brev hem:

”Avund” beställes av Hugo Vallentin till SöndagsNisse. ”Vallentin är en vådligt hygglig karl. Jag får sitta och vräka mig uppe i redaktionens länstolar, medan jag väntar på idéer, och Stangenberg bockar för mig som vore han betjänt.”

 

 

 

Dreyfuss rentvås. Försvarsadvokaten mördas. Antisemitism.

 

USA lägger sig i koloniplanerna av Kina genom att öppet motsätta sig alla sådana planer. Därigenom klarar Kina sig från uppdelning.

 

1900

 

Antagen som elev vid Konstakademien.

 

Lärare :

Georg von Rosen, Gustaf Cederström och kurs i etsning: Axel Tallberg.

 

? Träffar Ester Ellqvist på skolan

 

 

La belle epoque varar till 1914.

Ett tryck på knappen utlöste 40 000 hästkrafter. Det var som om hela epoken var laddad med elektricitet.

 

Stationsamhällen – stadskultur på landsbygden

 

Stockholm elektrifieras fram till 1910

 

Feb: De första Nordiska spelen invigs i Stockholm.

 

Maj: allmän värnplikt införs.

 

4 juni: Skansens grundare Artur Hazelius följs av 100 000.

 

Freud ger ut ”Drömtydning”.

Hans rön om det undermedvetna har chockartad effekt på europeiskt kulturliv.

 

Syndikalismen vinner framsteg gm sin aggressiva hållning

 

Max Plancks kvantteori

 

John Filip Nordlund avrättas med halshuggning

 

Dec: Ellen Key utkommer med ”Barnets århundrade” som påverkar den pedagogiska debatten.

 

1901

 

Sjövik:

Vicker,

moln,

moln och fåglar,

gul lilja,

8 juni Maskrosor

24 juni staket i akvarell

28 juni Linnea

1 juli Timotej o Fjärilar.

Juli: Dräktskisser

 

De första sagoillustrationerna ?

Zacharias Topelius ”Ljungers saga” publicerades ej. Inspirerad av Carl Larssons bilder till V. Rydbergs ”Singoalla”

 

 

1902

 

Mars manlig modell

Maj kvinnlig modell

 

4 juni: 20 år.

 

Resa till Tyskland tillsammans med fadern till dennes barndomstrakter.

5 juli Rothenburg

 

De första illustrationerna.

 

 

20 april: Rösträttsdemonstrationer som mynnar ut i kravaller.

 

27 juni: Sven Hedin anländer från Asien och adlas av Oscar II. Han blir den siste att adlas.

 

Världens nordligaste järnvägsstation byggs vid Riksgränsen.

1903

 

Förälskar sig i Ester Ellqvist.

 

 

Bröderna Wrights först flygtur.

 

Scanias börjar serietillverka bilar.

 

Juni: Den första Lapplandsexpressen avgår. 48 timmar till Narvik.

 

Aug: Arkeologer hittar fossil av människor 20 miljoner gamla, i Kenya.

 

42000 emigrerar till Amerika.

 

1904

 

Försommaren: Ester och John på Tjockö.

 

Målar Ester som ”Sagoprinsessan”.

 

Gustaf Frödings ”Ett gammalt bergtroll”

 

På sommaren fotvandring i Lappland för att illustrera C.A.V. Lundholms bok ”Lappland, det stora svenska framtidslandet” publicerad 1908.

 

 

Januari: Blanchteatern inviger Sthlms första permanenta biograf.

 

Maj: Läroverksreform – realskola och gymnasium.

 

Aug: De sista hästspårvagnarna i Sthlm tas ur bruk.

 

18000 emigrera till Amerika och avtar stadigt.

 

1905

 

Januari: brev till Axel Kleimer:

”Jag sköt en hare idag, en kritvit baddare som såg dum ut och hade svarta öronsnibbar. Han dog, men vad tusan hade han på mig att göra”

 

Första separatutställningen på Valand i Göteborg.

 

”Vad är konst”- kris.

 

Gör ritningar till stuga i Småland.

 

 

 

 

Fauvism

 

Expressionism

 

Gammalstavning avskaffas.

 

Den första Barnens dag.

 

Riksdagshuset färdigt

 

Unionskris

 

Unionen med Norge avvecklas

 

115 bilar registrerade

 

I Mölle badar män och kvinnor tillsammans

 

Sommaren: verkstadsarbetarna strejkar.

 

Hösten: verkstadsarbetarna lockoutas.

 

Albert Einstein: Relativitetsteorin, resulterade i att man uppgav tanken på säker kunskap om orsak och verkan. Det bidrog indirekt till att understryka det osäkra och oförutsägbara i tillvaron.

 

Apachehövdingen Geronimo i cylinderhatt och egen bil.

 

Japan segrar i krig mot Ryssland.

”Den gula faran” blir ett samtalsämne, när ett europeiskt land för första gången förlorar ett krig mot ett icke-europeiskt.

 

Världsbefolkning:

Asien 58%

Europa, Amerika o Australien 30%

 

1906

 

”Vad är konst”- kris.

 

December: Gifter sig med Ester.

 

 

1907

 

Slutar formellt på Konstakademien.

 

”Bland tomtar och troll” börjar utges.

 

 

Kubism

 

Allmän rösträtt för skattebetalande män. I första kammaren krävs dessutom förmögenhet för att rösta.

 

Nordiska museets nya byggnad invigs.

 

Dec: Oscar II avlider.

 

1908

 

Årslång resa med Ester till Tyskland och Italien.

 

Sommaren: Flyr Florens hetta för en svalkande villa i Volterras bergsområde.

 

C.A.V. Lundholms bok ”Lappland, det stora svenska framtidslandet” publiceras. 11 illustrationer ingår.

 

 

Balkankris I ger storkrigsrädsla.

Turkiet i kris och Bulgarien kan förklara sig självständigt.

Österrike annekterar Bosnien.

 

Amalthea med strejkbrytare utsätts för sprängattentat.

 

Borgerlig vigsel införs.

 

1909

 

14 feb: i Rom

 

Kommer åter från Italien.

 

Sommar: Hyr Villa Björkudden av konstnärsvännen Pelle Malmborg.

 

Tar intryck av Munch.

 

 

1 jan: Ivar Arosenius dör 30 år gammal

 

3 mars: De Unga öppnar utställning med bl.a. Grünewald (1909 års män)

 

4 aug: Storstrejk för 300 000 arbetare

 

10 dec: Selma Lagerlöf får Nobels litteraturpris.

 

Allmän rösträtt för män.

 

Sv. Sällskapet för rashygien bildas

 

1910

 

Förläggaren Erik Åkerlund behåller originalen till ”Tomtar och Troll”

 

Jul: Änglar ”Till mamma” blyerts, blå akvarell och guldfärg.

 

 

Första svenska flyget

 

78-årige Gustaf Fredriksson deklamerar på stenkaka och blir den äldste svensk att bli bevarad i framtid.

 

”Värmlänningarna” Sv. Första långfilm.

 

Hinke Berggren propagerar för födelsekontroll.

Förbud mot preventivmedel.

 

”Strindbergsfejden” utbryter och förändrar relationerna mellan litterärt 1880- och 90-tal, och mellan socialism och realism

 

Juni: Stravinskys ”Eldfågeln” koreograf Mikhail Fokine.
J.B.ska komma att skapa balett för Fokine 1914

 

1911

 

Medverkar inte i ”Tomtar och Troll”. Bauer vägrar att medverka om han inte har äganderätten på illustrationerna. Sigge Bergström stämmer in i kören.

 

Viktor Rydbergs ”Fädernas gudasaga”.

 

Ester vantrivs på Villa Björkudden.

 

Hösten: Hyr Villa Brevik på Lidingö.

 

 

Kungsgatan öppnas.

 

Gustaf Fröding begravs.

 

Italien invaderar det turkiska Libyen.

1912

 

4 juni: 30 år.

 

Hyr Villa Brevik på Lidingö.

 

Carl Milles fascinerar Bauer med skulpturer och formspråk.

 

Årets upplaga av ”Tomtar o Troll” sammanfattar Bauers naturreligion. Humpe dyker upp som personifikation i illustrationerna.

 

Illustrerar C.J.L.Almqvists ”Skällnora kvarn”

 

 

14 april: Det osänkbara Titanic sjunker med 1522 passagerare efter att vid midnatt ha gått mot ett isberg. Detta blir vändpunkten på tilltron på att tekniken allena skall frälsa oss. Senare beskrivs de drunknade vid Första världskriget första offer - utan vapen.

 

14 maj: August Strindberg dör.

 

Carl Milles nya skulpturer fascinerar Bauer med sitt tidigmedeltida formspråk.

 

Söder-amrikanan föds

 

Balkankris II ger storkrigsrädsla

Italien erövrar det turkiska Libyen.

Turkiet angrips i Balkan, Serbien, Grekland och Albanien.

 

Dec: ”Sörgården” och ”I Önnemo” av Anna Maria Roos används i skolan.

 

1913

 

Hyr Villa Brevik på Lidingö.

 

”Den helige Martin och tiggaren” i Oddfellow-huset, Nyköping.

 

”Ritkurs för Sveriges barndomsskolor” i tolv häften.

 

Gåsmiddag på Konstnärsklubben.

 

Utställning med Sigge Bergström.

 

Tar intryck av Ernst Josephson, Georg Pauli och Isaac Grünewalds Matisse-stil

 

 

Balkankris II ger storkrigsrädsla.

Undergångsstämning gjorde aristokratin, mer än andra samhällsklasser, mer benägen att satsa på krig

Turkiet förlorar Balkan, Serbien, Grekland och Albanien.

 

Maj: Stravinskys ”Våroffer”

 

Maj: Allmän pensionsförsäkring

 

Juni: Sthlm får gemensamhetsbad i Hässelby.

 

Charlie Chaplin debuterar.

 

1914

 

Hyr Villa Brevik på Lidingö. Ägaren återtar villan och de flyttar till Linnégatan. Sen till Frejgatan.

 

Gör succé på Baltiska utställningen i Malmö.

 

Bosätter sig på Björkudden, Gränna.

 

Arbetar med baletten ”Bergakungen” för Mikhail Fokine. Samma koreograf som Igor Stravinskij använde till "Eldfågeln" 1910

 

Ej inlämnat tävlingsförslag till utsmyckning av vigselrum i Stockholms rådhus. Enligt Carl Larssons brev till Zorn var det inlämnat och han föredrog förslaget framför Grünewalds vinnande bidrag.

 

 

Feb: Bondetåget m 30 000 bönder.

Arbetarna svarar med 50 000.

 

Juni: Elev stämmer sin lärare, vilket leder till skollagsdebatt.

 

Sommaren: Hamstring

 

28 juni: Gavrilo Princip, från ”Svarta handen” mördar den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans make i Sarajevo.

 

Första världskriget utbryter.

Å ena sidan centralmakterna: Tyskland och Österrike-Ungern, till vilka Turkiet och Bulgarien anslöt sig.

Å andra sidan trippelententen: Frankrike, Ryssland och Storbrittanien, till vilka Serbien och senare Japan, Italien, Rumänien och USA m.fl. anslöt sig.

 

28 juli: Österrike förklarar Serbien krig.

1 aug: Tyskland förklarar Ryssland krig.
2 aug. Adolf Hitler anmäler sig som frivillig

3 aug: Tyskland förklarar Frankrike och Belgien krig.

4 aug: Storbrittanien förklarar Tyskland krig.

6 aug: Österrike förklarar Ryssland krig.

Serbien förklarar Tyskland krig.

 

Västfronten:

Frankrike invaderas.

Östfronten:

Ryssarna anfaller i Ostpreussen.

Österrikarna anfaller i Galizien.

Tyskland och Österrike i motanfall

Turkiet förlorar sina arabiska områden.

 

1915

 

September: Sonen Bengt ”Putte” föds.

 

Publicerar ett album grafiska sagobilder, ”Troll”.

 

Sista illustrationerna för ”Bland tomtar och troll”. Avsade sig vidare medverkan.

 

Internationell utställning i San Francisco; säljer bl.a. till muséerna i Toledo, Philadelphia, New York.

 

Sommar: Sagospelet ”Matts och Petter och prinsessan som fick trollöron” för Skansenteatern.

 

 

Rätt för båda makarna att upplösa äktenskap.

 

1:a världskriget:

19 jan. Första zeppelinarraiden mot England.

24 jan. Doggers bank. Britterna besegrar tyskarna.

4 feb. Tyskarna inleder ubåtskrig.

22 apr. Tyskarna använder gas vid Ypern.

7 maj Lusitania sänks av tysk ubåt.

Västfronten:

Tyskarna på defensiven – ententen till anfall .

Östfronten:

Tyskland och Österrike i motanfall

 

1916

 

Våren: John far till Björkudden för ombyggnation, men inser att kärleken är slut och sonen den enda länken.

 

Monumentalmålningen ”Freja” i Karlskrona flickläroverk. 1917?

 

Ledamot i Akademien för de fria konsterna.

 

 

Dadaism

 

1:a världskriget:

15 sep. Britterna sätter in stridsvagnar vid Somme.

6 dec. Rumänerna slagna.

Västfronten:

 De blodiga offensivernas år – Verdun och Somme

Östfronten:

Ryssland till anfall – Brusilovoffensiven tvingar österrikarna till Karpaterna.

 

Okt: sockerransonering.

 

Nov: Naturhistoriska museet öppnas.

1917

 

Monumentalmålningen ”Freja” i Karlskrona flickläroverk. 1916?

 

 

Feb: Kafferansonering.

 

1:a världskriget:

12 mars Revolution i Ryssland.

6 april USA förklarar krig mot Tyskland.

25 juni USA landstiger i Frankrike.

7 nov. Bolsjevikerna tar makten i Ryssland

Västfronten:

Ententens fortsatta anfall – mellan sammanbrott och i väntan på amerikanarna.

Östfronten:

Striderna upphör i dec.

 

1 maj: 600 000

 

Juni: Kravaller i Stockholm. Polisen attackerar rösträttsdemostranter.

 

Sep: Kungen accepterar inte Hjalmar Brantings regering.

 

Okt: Dan Anderssons ”Svarta ballader”

 

1918

 

Ansvarar för utställning av svenk konst i Köpenhamn.

 

Hösten: Ester och Putte på Villa Björkudden, medan John  ser till bygget av villan i Djursholm.

Köper/Bygger villa i Djursholm.

 

20 nov.

Till följd av en nyligen inträffad tågolycka valdes ångbåt till flytten.

Den överlastade kanalbåten ”Per Brahe” förliser. Alla 24 ombord följer fartyget i Vätterns djup, bland dem John och Ester Bauer och deras son Bengt.

 

21 nov. kl. 10 sänktes i Gränna alla flaggor på halv stång och fr. kl. 12 ringde kyrkklockorna dödsringning över Per Brahes offer.

 

 

1:a världskriget:

8 aug. Tyska arméns ”svarta dag”

6 okt. Tyskarna begär vapenstillestånd.

20 okt. Ubåtskriget avbryts

29 okt. Tyska flottan gör myteri.

30 okt. Turkiet kapitulerar.

3 nov Österrike-Ungern ut ur kriget.

9 nov Den tyska kejsaren abdikerar och republik utropas.

12 nov Österrike utropas till republik.

14 nov. Tjeckoslovakien utropas till republik.

Västfronten:

Tyskland anfaller – och förlorar kriget.

Första världskriget slutar.

 

Demokratins definitiva genombrott

 

Juli: Spanska sjukan börjar härja och kräver 38000 offer.

 

1 okt: Sveriges hittills värsta tågolycka inträffar vid Getå norr om Norrköping. 41 omkommer och 41 skadas svårt.

 

1919

 

Minnesutställning i Stockholm.

 

 

4 jan. Fredskonferens i Versailles

 

22 jan: Carl Larsson avlider 65 år

 

1920

 

 

22 aug: Anders Zorn avlider

 

Tuiviis ”Papalagi” ges ut i Tyskland

 

1921

 

Fadern dör

 

 

Allmän och lika rösträtt införs

1922

 

4 juni: John skulle fyllt 40 år

 

 

1923

 

Modern dör

 

...........................................................................................

1924

 

 

 

Surrealism

 

1925

 

.....................................................................................................................................

 

Radiotjänst börjar sina sändningar.

 

 

 

 

 

Källor:

 

Harald Schiller J.B. Sagotecknaren (Medéns 1942)

 

Nationalmusei utställningskatalog 1981

 

Göteborg Konstmuseum 1994 (Jonas Gavell,… )

 

Nationalencyklopedien och NE världshistoria.