Kyrkotornsmäklarna
Tusch och texturer 2013

"Vi säljer olönsamma torn för att bli av med de skadliga helikoptrarna som förorenar på alla sätt.
På detta sätt blir vi av med såväl kyrkklockornas dån i tid och otid och vi reducerar Storebror som tror att de gör samhället en välgärning"