Samtal vid Månstorps ekar
Bläck och digital grisaille 2007