SE LIV SOM VILSE
Pentel 2003/2005
Arbetsnamn: "Solollon och Månägg"
Inspirerad bl.a. av Arne Nordheims "Wirklicher Wald" efter Rainer Maria Rilkes dikt.