PROJEKTET "VÄNEKO"

 Väneko
BIC och akvarell 2002Väneko
Olja och ram 2002Närstående väneko
tusch 2002Vänekor i Dalsland