Skuggans konung
BIC, tusch och akvarell 2004
I bakgrunden sjön Ruppen i Småland och Cedergrenska tornet i Stocksund.