Omringad måne över Stockholm
BIC och akvarell 2004
Stockholm utsätts för ännu ett himlafenomen.