Viva Luxina - Nyårsvaka över krubban 2003-2004
Pentel meteor V, 2004