Den måltida medeltiden II

Pentel meteor V07, 2004

"Hundra år efter Disney börd och tre därefter, då Bush, den lille, allena rådde.
Själver ännu fyrtio år och sen på det sjunde, detta allt blev av Kåge Klang båd skrivet och tecknat.
Min dotter Freja levde och dog."

"Skåda vårens glädjebud.
Blåsippan spirar i backen.
Solen öppnar skrymslen.
Svårmodet ger vika.
Hör sommaren komma.
Vintern drar en sista suck.
Ahh!

Så smälta,
så droppa
is och snö
som vintern fly.
Så smakar sommarens bröst.
Den, ett eländigt hjärta bär
som ej livas
att lystra till sommarens fläkt.
Ahh!

Den kysser i honungs sötma
som vörda Cupidos skatt.
Venus kallar:
Låt oss fröjdas såsom Paris likar.
Ahh!"

(Egen översättning ur "Carmina Burana")