"Tomtar och Troll" 1998

Använd som julkort 1998
Förebådade arbetet med att göra ett spel med John Bauers troll tillsammans med Jönköpings läns museum.
Freja älskade datorspelTomte på Tunbyholmssjön 2001