SKOMÖSS 2001

Framför allt inspirerad av Einar Norelius och hans svamphus.
Sagan om mössen i ett skohus är endast ett vagt minne,
men fungerade väl till att beskriva Frejas nyvunna kompisar
Love och Lykke som klättrar på taket och mamma Lotte som vi till och från bodde hos.