OCEANISKT MEDVETANDE
BIC 2002

Efter Frejas sjukdomsperiod 1994-95 började DEN LÅNGA RESAN med att först hämta sig,
sen att återfinna de gamla färdigheterna och till sist att lära sig nya kunskaper.
Det sistnämnda visade sig vara totalt outforskad mark för oss.

Vi försökte hitta hennes balans så att hon skulle kunna sitta själv.
Vi fann den ett par gånger hemma och ett par gånger på Move and Walk i Nässjö.
Freja lärde sig ett helt eget ljudspråk, eftersom hon inte lyckades styra tungan rätt.
Teckenspråk lärde hon sig också, men det var svårt att dels lära sig med endast en aktiv arm och
dessutom börja den tunga medicineringen av epilepsi, som efter några år började träda fram.
Ett par år var den medicineringen så jobbig att Freja knappt orkade sitta upprätt i hjälpmedelstolen.

Men hon lyckades trots detta förkovra sig intellektuellt, genom att kolla mycket video och vara med i våra samtal och höra många sagor och berättelser.
Utan språk är det inte många som kan föreställa sig fattningsförmågan och därför hade vi att värja oss mot att Freja skulle träda tillbaka
med hjälp av Pictogram, som är ett enkelt kommunikationssystem.
Freja hade förstås inget annat val än att utnyttja detta på bästa sätt, men till slut fick vi
avancerad psykolog- och logopedhjälp och man konstaterade att Freja skulle använda sig av språket Bliss och gå i blissklass i Malmö.
HURRA!!!

Titeln är C. G. Jungs term, men ursprungsbetydelsen har nästan gått förlorad. Den räddas något av mitt studerande av
De Stora Geografiska Upptäckterna, f ramför allt på Söderhavet, Magellan, Cook och Heyerdahl m.fl.

Vem i min ålder kan ha glömt "Villervalla i Söderhavet"?
Den gick hur som helst på tidiga 60-talet, strax innan Astrid Lindgrens korståg genom barnTVserielandet.
Denna video hittade jag strax innan Freja gick bort och blev därför bland det sista hon fick uppleva.