MOT EN NY VÅR 2002

Efter de stormiga åren började vi så smått få ordning på tillvaron.
Försäkringskassan var genom dom från tingsrätten överbevisade om Frejas behov.Frejas föräldrasituation blev alltigenom demokratisk. Freja bodde varannan vecka hemma hos mig och min blivande fru, Monica.Man kan skönja att det tidigare löst flygande huset i tromben, nu håller på att fatta grepp vid Tunbyholmssjön.