Dagboksprojekten speglar min vilja att konstruera historier genom sin naturliga och rekonstruerade dramaturgi.


Walt Disney
Handlar om Walt som projektledare och följer såväl hans liv och det han företog sig i företaget.

John Bauer
Detta är en dagbok jag konstruerade för projektet "John Bauer på CD-rom" 2000
Jag återupprättade hans dagbok genom hans egna brev, brev han mottagit, levnadsteckningar m.m.

Beatles
Den här gruppen individer är så detaljerat beskrivna, att jag borde kunnat fylla i med deras fotspår också.

Min egen dagbok
2001 blev jag bestulen på alla mina personliga anteckningsböcker och 40 års dagböcker.
Jag köpte mig 14 st femårsdagböcker för att skriva om dem och 2 st tioårsdagböcke för attsamla allt om min dotter Freja.
Jag var klar med hennes dagböcker ett par år innan hon dog, vilket underlättade min sorgbearbetning.
Innan jag började fylla mina handskrivna dagböcker gjorde jag en digital råkopia efter
vykort, sjukhusjournaler, mammas anteckingar och annat som kunde relateras till datum.
Därefter försökte jag lägga till hågkomster i dess rätta sammanhang,
eftersom mycket är sammanflätat med andra hågkomster.
Det finns ett före och efter.
Här presenterar jag dock inte dem, utan en konstnärliga historik.

Min dotter Frejas dagbok
1993-2004
Jag presenterar två delar. Den första mina bilder skapade kring henne, den andra som hennes självbiografi.
Med mig som spökskrivare

Jeppe "Mög-Jeppa" Olsson
Villa Naturens skapare

Sankta Lucia
Detta är ingen dagbok, ännu.
Det finns tillräckligt med material för att fylla även hennes,
men det blir överdrivet mycket externa händelser.

Bernard Hermann
Alfred Hitchcooks favoritkompositör, mest på kul.

En religiös tävling