BERNARD HERRMANN
1911-75

Bakgrundsmusik är Bernard Herrmanns Psycho 1960